Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Skóra

aku

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (łac. Contact dermatitis, Contact eczema), znane także ponad nazwą wyprysku kontaktowego, to wszelkie zmiany skórne w postaci bąbli, pokrzywki i pęcherzyków, powstałe w wyniku bezpośredniego kontaktu z alergenem, na który u danej osoby wytworzona została nadwrażliwość. Wyróżnia się dwie postacie tej choroby: wyprysk ostry (łac. Contact dermatitis acuta, eczema acutum) oraz wyprysk przewlekły (łac. Contact dermatitis chronica, eczema chronicum).

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry to choroba przebiegające w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest tak zwana faza indukcji, podczas której w głębi naskórka tworzą się kompleksy z białkami. Drugim etapem jest już faza choroby, podczas której wyzwala się reakcja alergiczna. Kontakt z uczulającą substancją prowadzi wówczas do aktywacji limfocytów oraz ujawniania się objawów choroby w postaci wypryskowych zmian skórnych. Do najbardziej charakterystycznych zmian skórnych pojawiających się w wyniku tej choroby zalicza się grudki wysiękowe oraz pęcherzyki. Bardzo często towarzyszy im uporczywy świąd. Zmiany te ustępują jednak bez pozostawiania po sobie śladu. Przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry powoduje, że staje się ona sucha, gruba i szorska.

Do czynników wywołujących alergiczne kontaktowe zapalenie skóry zalicza się przede wszystkim nikiel, kobalt, chrom, gumę, lateks, formaldehyd, farby do włosów, olejki, perfumy kremy z lanoliną oraz różnego rodzaju kosmetyki, leki i konserwanty. W grupie ryzyka znajdują się osoby z predyspozycjami genetycznymi do reakcji alergicznych. Alergeny mogą przedostawać się do skóry między innymi poprzez inhalację, przyjmowanie niektórych leków, czy spożywanie pewnych potraw. W takich sytuacjach objawy występują w postaci zmian symetrycznych i mają charakter rozsiany. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry bardzo często jest chorobą, z którą pacjenci walczą przez wiele lat. Głównym tego powodem jest trudność w określeniu czynnika wywołującego objawy chorobowe. Przebieg tej choroby jest ponadto nawrotowy.

Wyprysk kontaktowy a zawodowe alergiczne zapalenie skóry

Wyprysku kontaktowego nie należy mylić z zawodowym alergicznym zapaleniem skóry. W drugim przypadku bowiem przyczyna choroby jest związana z miejscem pracy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że alegiczne kontaktowe zapalenie skóry stanowi jedną z najczęściej diagnozowanych chorób zawodowych. Wzmianka o tej chorobie znajduje się nawet w kodeksie pracy. Do najczęściej wymienianych alergenów zalicza się przede wszystkim: nikiel, wszelkie wyroby gumowe, różnego rodzaju substancje zapachowe, bądź kosmetyki. W przypadku zawodowego kontaktowego zapalenia skóry alergenami tymi są najczęściej: metale, głónie nikiel i związki chormu, przeciwutleniacze, aldehydy oraz żywice fenolowe.

Rozpoznanie zawodowego alergicznego zapalenia skóry jest możliwe po odkryciu w miejscu pracy alergenu kontaktowego, odpowiedzialnego za powstawanie zmian skórnych. Istnieje specjalna procedura związana z rozpoznawaniem wyprysku kontaktowego. Na samym początku przeprowadzane są specjalne testy naskórkowe. Po określeniu wyniku dodatniego oraz stwierdzeniu charakterystycznych objawów, konieczne jest  jeszcze wykrycie czynnika uczulającego w miejscu pracy. Dopiero wówczas można zdiagnozować alergiczne kontaktowe zapalenie skóry na tle zawodowym.

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *